Over ons

Wie zijn wij

Wij zijn Mirjam Abbes en Helma Jansen. Samen zijn wij eigenaar van Gastouderbureau Uit&Thuis. In onze samenwerking als gastouder en vraagouder zijn we in gesprek geraakt over het werk van gastouders en de rol van een gastouderbureau hierin.
Hier zijn we mee aan de slag gegaan en er ontstonden concrete ideeen. Gastouderbureau Uit&Thuis is daar het resultaat van.
Gastouderbureau Uit&Thuis staat voor een betaalbare opvang die gericht is op de gastouder en de kwaliteit voor een veilige en vertrouwde opvang van de kinderen: ‘Waar uit ook een beetje thuis is’.

Door de kosten voor de bemiddeling laag te houden gaat het grootste deel van de opvangkosten, die de vraagouder heeft, naar de gastouder. Zij doet het belangrijkste werk.


Helma Jansen

helma@gobuitenthuis.nl

Mirjam Abbes

mirjam@gobuitenthuis.nl

Kwaliteit

We staan als bureau voor kwaliteit van opvang. De gastouder biedt opvang in een veilige omgeving die voldoet aan de normen van de GGD. Gastouderbureau Uit&Thuis zorgt voor deze controle en ziet erop toe dat de gastouder blijft voldoen aan de gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang.

Door onze pedagogische achtergrond kunnen wij de gastouder en de vraagouder ondersteunen bij pedagogische vragen die
zich in de praktijk voordoen.


Copyright © gastouderbureau Uit&Thuis, 2018