Vraagouder

Een gastouder

AAls ouder wilt u het beste voor uw kind. Bij een gastouder worden minder kinderen opgevangen dan op een kinderdagverblijf. Er is een vast, vertrouwd gezicht voor de momenten dat u er niet bent. Uit onderzoek is ook gebleken dat gastouderopvang beter is voor het welbevinden van kinderen. De opvang kan plaatsvinden in het huis van de gastouder of thuis bij de vraagouder.
Wij zoeken graag mee naar dat plekje waar ‘Uit ook een beetje Thuis is’!

Als bureau kunnen we ook meedenken voor een vervangende gastouder in geval van ziekte of vakantie. Ook organiseren wij met regelmaat thema-avonden, welke voor de bij ons aangesloten vraagouders gratis zijn.

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden!


Kinderopvangtoeslag

U kunt, onder bepaalde voorwaarden, recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Welke rechten en voorwaarden hieraan verbonden zijn kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.
Een proefberekening kunt u via de knop hieronder doen.

Kleinschalig

Gastouderbureau Uit&Thuis biedt meer dan alleen een oppas (aan huis) en beschikt over deskundige gastouders die aan alle eisen voldoen. Deze deskundigheid wordt gegarandeerd dankzij de kwaliteitseisen die aan de opvang worden gesteld. Gastouderopvang is ook voordeliger dan een kinderdagverblijf; u betaalt alleen de uren die u afneemt. Daarnaast is de opvang kleinschalig waardoor uw kind veel aandacht krijgt.Gastouderopvang is meer flexibel dan een kinderdagverblijf.


Copyright © gastouderbureau Uit&Thuis, 2018